Szybki Kredyt Leczymy przedsiębiorstwa

Faktoring

Formularz Faktoring

jest jedną z form finansowania działalności przedsiębiorstwa. Polega on na wykupie przez wyspecjalizowaną firmę (faktora) od przedsiębiorstwa (faktoranta) wierzytelności z tytułu sprzedaży towarów lub usług do przedsiębiorstw. Dzięki usłudze faktoringu przedsiębiorstwo uzyskuje środki finansowe wcześniej niż wynosi termin zapadalności wierzytelności handlowych. W rezultacie faktorant nie musi czekać na spłatę wierzytelności od dłużnika, zabezpieczając się jednocześnie przed ewentualnym opóźnieniem w spłacie.

Dla poprawnego wysłania formularza
musza być uzupełnione wszystkie pola.

Nazwa firmy:

Osoba reprezentująca:

Kwota kredytu:

Wartość faktoringu:

Telefon:

Adres e-mail

Wysłanie niniejszego formularza zgłoszeniowego traktowane jest jednoznacznie jako zgoda na posłużenie się informacjami posiadanymi przez BiuroTAX dotyczącymi Twojej działalności gospodarczej: między innymi wyników finansowych, rentowności, poziomu zatrudnienia, poziomu należności i zobowiązań, płynności prowadzonej gospodarki magazynowej, struktury ogólnej nabywców i dostawców, dane te niezbędne są do efektywnego wystąpienia w Twoim imieniu przed współpracująymi z BiuroTAX instytucjami. Twoje zgłoszenie zostanie przesłane do BiuroTAX w celu wyszukania dla Ciebie najlepszego rozwiązania z uwzględnieniem formy profilu wykonywanej przez Ciebie formy gospodarki oraz sytuacji finansowej. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą niezwłocznie gdy kontakt będzie niezbędny do dalszej realizacji podjętych starań.


Szybki Kredyt działa na WordPress | Wpisy (RSS) i Komentarze (RSS)| Szablon Partnerprogramm, tłumaczenie: Szablony Wordpress